Ohh... ile bym dała by przeżyć miłość. Lecz muszę cze­kać, cze­kać aż sa­ma mnie odnajdze. Nie wol­no pos­pie­szać miłości! Cier­pli­wość zro­bi swoje.


ohh-ile bym-dała-by przeżyć-miłość-lecz-muszę-cze­kać-cze­kać-aż ­-mnie-odnajdze-nie-wol­no-pos­pie­szać-miłoś
myslacawierszemohhile bymdałaby przeżyćmiłośćleczmuszęcze­kaćcze­kaćaż sa­mamnieodnajdzeniewol­nopos­pie­szaćmiłościcier­pli­wośćzro­biswojeohh ile bymile bym daładała by przeżyćby przeżyć miłośćlecz muszęmuszę cze­kaćcze­kać aż sa­maaż sa­ma mniemnie odnajdzenie wol­nowol­no pos­pie­szaćpos­pie­szać miłościcier­pli­wość zro­bizro­bi swojeohh ile bym dałaile bym dała by przeżyćdała by przeżyć miłośćlecz muszę cze­kaćcze­kać aż sa­ma mnieaż sa­ma mnie odnajdzenie wol­no pos­pie­szaćwol­no pos­pie­szać miłościcier­pli­wość zro­bi swoje

Będę tu cze­kać dopóki pro­mienie słońca zwiędną Będę tu cze­kać nim z drzew liście spadną set­ny raz Bo mogę cze­kać tu na ciebie na­wet set­ki lat Lilu  -impolite
będę- cze­kać-dopóki-pro­mienie-słońca-zwiędną-będę- cze­kać-nim-z drzew-liście-spadną-set­ny-raz-bo-mogę-cze­kać- na ciebie
Bar­dzo przy­jem­nie cze­kać na jakąś pa­nią. Właśnie cze­kać jest chy­ba najprzyjemniej. -Jeremi Przybora
bar­dzo-przy­jem­nie-cze­kać-na jakąś-pa­ą-właśnie cze­kać-jest chy­ba-najprzyjemniej