Ojczyzna jest to wielki - zbiorowy - Obowiązek.


ojczyzna-jest-to-wielki-zbiorowy-obowiązek
cyprian kamil norwidojczyznajesttowielkizbiorowyobowiązekojczyzna jestwielkizbiorowyzbiorowyobowiązekjest to wielkizbiorowyojczyzna jest to wielkijest to wielkiojczyzna jest to wielki

Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci.Mamy obowiązek udzielić proszącemu wszystkiego poza tym, czego mamy obowiązek odmówić.Dla chrześcijanina ziemia obca jest ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą.Nigdy nie chodzi o to jak wielki jest problem – liczy się tylko, jak wielki jesteś ty!Wielki poeta to człowiek, który ma tak wielkie serce, że nie pomniejsza go wielki mózg.Wielki człowiek jest wielki nawet w dolinie. Mały jest mały nawet na szczycie góry.