ok­ry­ci sobą opad­li uniesieniem roz­dzielił oddech 


ok­ry­-sobą-opad­li-uniesieniem-roz­dzielił-oddech 
bystry.76ok­ry­cisobąopad­liuniesieniemroz­dzieliłoddech ok­ry­ci sobąsobą opad­liopad­li uniesieniemuniesieniem roz­dzieliłroz­dzielił oddech ok­ry­ci sobą opad­lisobą opad­li uniesieniemopad­li uniesieniem roz­dzieliłuniesieniem roz­dzielił oddech ok­ry­ci sobą opad­li uniesieniemsobą opad­li uniesieniem roz­dzieliłopad­li uniesieniem roz­dzielił oddech ok­ry­ci sobą opad­li uniesieniem roz­dzieliłsobą opad­li uniesieniem roz­dzielił oddech 

Na­wet świat, który nas rze­komo roz­dzielił, przes­ta­wał być już podzielony. -Janusz Leon Wiśniewski
na­wet-świat-który-nas-rze­komo-roz­dzielił-przes­­wał-być-już-podzielony
To Sza­tan od­dzielił Wschód od Zachodu. -Orhan Pamuk
to sza­tan-od­dzielił-wschód-od zachodu