Okazuje się, że jestem taki jak wszyscy ludzie, widzę świat nie takim jaki jest, lecz takim jakim chciałbym go widzieć.


okazuje-ę-że-jestem-taki-jak-wszyscy-ludzie-widzę-świat-nie-takim-jaki-jest-lecz-takim-jakim-chciałbym-go-widzieć
paulo coelhookazujesiężejestemtakijakwszyscyludziewidzęświatnietakimjakijestleczjakimchciałbymgowidziećokazuje sięże jestemjestem takitaki jakjak wszyscywszyscy ludziewidzę światświat nienie takimtakim jakijaki jestlecz takimtakim jakimjakim chciałbymchciałbym gogo widziećże jestem takijestem taki jaktaki jak wszyscyjak wszyscy ludziewidzę świat nieświat nie takimnie takim jakitakim jaki jestlecz takim jakimtakim jakim chciałbymjakim chciałbym gochciałbym go widziećże jestem taki jakjestem taki jak wszyscytaki jak wszyscy ludziewidzę świat nie takimświat nie takim jakinie takim jaki jestlecz takim jakim chciałbymtakim jakim chciałbym gojakim chciałbym go widziećże jestem taki jak wszyscyjestem taki jak wszyscy ludziewidzę świat nie takim jakiświat nie takim jaki jestlecz takim jakim chciałbym gotakim jakim chciałbym go widzieć

Takim jestem; takim być chcę; was niech diabli wezmą! -Friedrich Nietzsche
takim-jestem-takim-być-chcę-was-niech-diabli-wezmą
Gdy kocham świat takim, jakim jest - już go zmieniam, bo zmieniam jeden jego fragment, którym jest moje serce. -John Robinson
gdy-kocham-świat-takim-jakim-jest-już-go-zmieniam-bo-zmieniam-jeden-jego-fragment-którym-jest-moje-serce
Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest. -Janusz Korczak
nie-wolno-zostawiać-świata-takim-jakim-jest
Kiedy człowiek jest zakochany, ukazuje się światu takim, jakim powinien być zawsze. -Simone de Beauvoir
kiedy-człowiek-jest-zakochany-ukazuje-ę-światu-takim-jakim-powinien-być-zawsze
Każdy jest takim, jakim Bóg go stworzył, a często jeszcze gorszy. -Miguel de Cervantes
każdy-jest-takim-jakim-bóg-go-stworzył-a-często-jeszcze-gorszy
Trzeba mieć niemało odwagi, aby się ukazać takim, jakim się jest naprawdę. -Soren Aabye Kierkegaard
trzeba-mieć-niemało-odwagi-aby-ę-ukazać-takim-jakim-ę-jest-naprawdę