Okazywana nam miłość, której nie odczuwamy jako łaskę i szczęście, jest dla nas ciężarem.


okazywana-nam-miłość-której-nie-odczuwamy-jako-łaskę-i-szczęście-jest-dla-nas-ężarem
marie von ebner - eschenbachokazywananammiłośćktórejnieodczuwamyjakołaskęszczęściejestdlanasciężaremokazywana namnam miłośćktórej nienie odczuwamyodczuwamy jakojako łaskęłaskę ii szczęściejest dladla nasnas ciężaremokazywana nam miłośćktórej nie odczuwamynie odczuwamy jakoodczuwamy jako łaskęjako łaskę iłaskę i szczęściejest dla nasdla nas ciężaremktórej nie odczuwamy jakonie odczuwamy jako łaskęodczuwamy jako łaskę ijako łaskę i szczęściejest dla nas ciężaremktórej nie odczuwamy jako łaskęnie odczuwamy jako łaskę iodczuwamy jako łaskę i szczęście

Miłość jest tajemnicą. Nie możemy ująć tej miłości, w której uczestniczymy. Ująć można tylko to, co istnieje dla nas. -Gabriel Marcel
miłość-jest-tajemnicą-nie-możemy-ująć-tej-miłoś-w-której-uczestniczymy-ująć-można-tylko-to-co-istnieje-dla-nas
Miłość jak i szczęście nie jest to coś, co przychodzi z zewnątrz, one są w nas, one tkwią w nas i tylko od nas zależy, czy w sprzyjających momentach wyzwalają się. -Zofia Kucówna
miłość-jak-i-szczęście-nie-jest-to-coś-co-przychodzi-z-zewnątrz-one-są-w-nas-one-tkwią-w-nas-i-tylko-od-nas-zależy-czy-w-sprzyjających
JA­KI JEST CY­TAT PŁYNĄCY PROS­TO Z TWO­JEGO SER­CA? (Facebook)
ja­ki-jest-cy­tat-pŁynĄcy-pros­to-z two­jego-ser­ca-facebook-bez-miłoś-jesteśmy-dla-siebie-ężarem-miłość-spra­wia-że ę
Nadzieja - pożyczka, której udziela nam szczęście. -Antoine de Rivarol
nadzieja-pożyczka-której-udziela-nam-szczęście
Nadzieja - pożyczka, której udziela nam szczęście. -Antoine Rivarol
nadzieja- pożyczka-której udziela-nam-szczęście