Oko przymyka się również przed strzałem, mierząc do celu.


oko-przymyka-ę-również-przed-strzałem-mierząc-do-celu
curzio malaparteokoprzymykasięrównieżprzedstrzałemmierzącdoceluoko przymykaprzymyka sięsię równieżrównież przedprzed strzałemmierząc dodo celuoko przymyka sięprzymyka się równieżsię również przedrównież przed strzałemmierząc do celuoko przymyka się równieżprzymyka się również przedsię również przed strzałemoko przymyka się również przedprzymyka się również przed strzałem

Oko przy­myka się również przed strzałem, mierząc do celu.`Aby zjeść te soczys­te, czer­wo­ne cze­reśnie na czub­ku drze­wa mu­sisz przejść przez pok­rzy­wy, przed­rzeć się przez chmarę ko­marów i pow­spi­nać się od­ro­binę bo spróchniałych oka­leczających two­je ciało gałęziach. W życiu również aby osiągnąć wcześniej pos­ta­wione so­bie ce­le trze­ba po­konać wszel­kie trud­ności i wyt­rwa­le dążyć do celu.Miłość, na oko łagodna, w istocie bywa jak pantera głodna! I chociaż ślepa, drogi przyjacielu, najkrótszą drogą podąża do celu.Gdyby oddawać oko za oko świat by dawno oślepł. Miłością więcej się zwojuje niż nienawiścią.Kobiety są daleko mniej warte niż ich cena podawana w kursach giełdowych opinii świata. Ale w szacowaniu ich popełniamy błąd i niesprawiedliwość, mierząc ich wartość skalą mężczyzn. Postępujemy tak, jak gdybyśmy oceniali pawia miarą indyka dlatego, że również podnosi w górę ogon i rozpościera jego pióra wachlarzowo. Mężczyzna i kobieta są to istoty zupełnie różne.