Oko przymyka się również przed strzałem, mierząc do celu.


oko-przymyka-ę-również-przed-strzałem-mierząc-do-celu
curzio malaparteokoprzymykasięrównieżprzedstrzałemmierzącdoceluoko przymykaprzymyka sięsię równieżrównież przedprzed strzałemmierząc dodo celuoko przymyka sięprzymyka się równieżsię również przedrównież przed strzałemmierząc do celuoko przymyka się równieżprzymyka się również przedsię również przed strzałemoko przymyka się również przedprzymyka się również przed strzałem

Oko przy­myka się również przed strzałem, mierząc do celu. -Curzio Malaparte
oko-przy­myka ę-również-przed-strzałem-mierząc-do celu
Miłość, na oko łagodna, w istocie bywa jak pantera głodna! I chociaż ślepa, drogi przyjacielu, najkrótszą drogą podąża do celu. -William Shakespeare
miłość-na-oko-łagodna-w-istocie-bywa-jak-pantera-głodna-i-chociaż-ślepa-drogi-przyjacielu-najkrótszą-drogą-podąża-do-celu
Gdyby oddawać oko za oko świat by dawno oślepł. Miłością więcej się zwojuje niż nienawiścią. -Mahatma Gandhi
gdyby-oddawać-oko-za-oko-świat-by-dawno-oślepł-miłośą-więcej-ę-zwojuje-ż-nienawiśą