Oko w oko- szept Gest- byłem, jes­tem, będę Dogłębność uczuć Krys­ty­na Sz. 17.09.2015r.


oko-w oko-szept-gest-byłem-jes­tem-będę-dogłębność-uczuć-krys­ty­na-sz-17092015r
krystaokow okoszeptgestbyłemjes­tembędędogłębnośćuczućkrys­ty­nasz17092015roko w okoszept gestbędę dogłębnośćdogłębność uczućuczuć krys­ty­nakrys­ty­na szbędę dogłębność uczućdogłębność uczuć krys­ty­nauczuć krys­ty­na szbędę dogłębność uczuć krys­ty­nadogłębność uczuć krys­ty­na szbędę dogłębność uczuć krys­ty­na sz

Gdyby oddawać oko za oko świat by dawno oślepł. Miłością więcej się zwojuje niż nienawiścią. -Mahatma Gandhi
gdyby-oddawać-oko-za-oko-świat-by-dawno-oślepł-miłośą-więcej-ę-zwojuje-ż-nienawiśą
Szept ser­ca muska Zainteresowanie Słowa i czyny Krys­ty­na Sz. 09.03.2015r. -krysta
szept-ser­ca-muska-zainteresowanie-słowa-i czyny-krys­ty­na-sz-09032015r
oko za oko dla piękniej­sze­go świata uśmiech za uśmiech  -bez.odwagi
oko-za oko-dla-piękniej­sze­go-świata-uśmiech-za uśmiech 
Człek na jedno oko ślepy, więcej widzi niż ci, którzy patrzą dwoma, bo oni widzą dwoma jedno oko u niego, a on u nich jednym dwa. -Alojzy Żółkowski
człek-na-jedno-oko-ślepy-więcej-widzi-ż-którzy-patrzą-dwoma-bo-oni-widzą-dwoma-jedno-oko-u-niego-a-on-u-nich-jednym-dwa
Człowiek nie jest two­rem oko­liczności, to oko­liczności są two­rem człowieka. -Benjamin Disraeli
człowiek-nie jest two­rem-oko­licznoś-to oko­licznoś-są two­rem-człowieka
Na­pełnia serca Jak ga­ma barw upiększa Gorączka uczuć Krys­ty­na Sz. 07.02.2015r. -krysta
na­pełnia-serca-jak-ga­-barw-upiększa-gorączka-uczuć-krys­ty­na-sz-07022015r