Oko w oko- szept Gest- byłem, jes­tem, będę Dogłębność uczuć Krys­ty­na Sz. 17.09.2015r.


oko-w oko-szept-gest-byłem-jes­tem-będę-dogłębność-uczuć-krys­ty­na-sz-17092015r
krystaokow okoszeptgestbyłemjes­tembędędogłębnośćuczućkrys­ty­nasz17092015roko w okoszept gestbędę dogłębnośćdogłębność uczućuczuć krys­ty­nakrys­ty­na szbędę dogłębność uczućdogłębność uczuć krys­ty­nauczuć krys­ty­na szbędę dogłębność uczuć krys­ty­nadogłębność uczuć krys­ty­na szbędę dogłębność uczuć krys­ty­na sz

Gdyby oddawać oko za oko świat by dawno oślepł. Miłością więcej się zwojuje niż nienawiścią.Szept ser­ca muska Zainteresowanie Słowa i czyny Krys­ty­na Sz. 09.03.2015r.oko za oko dla piękniej­sze­go świata uśmiech za uśmiech Człek na jedno oko ślepy, więcej widzi niż ci, którzy patrzą dwoma, bo oni widzą dwoma jedno oko u niego, a on u nich jednym dwa.Człowiek nie jest two­rem oko­liczności, to oko­liczności są two­rem człowieka.Na­pełnia serca Jak ga­ma barw upiększa Gorączka uczuć Krys­ty­na Sz. 07.02.2015r.