Okolicznością łagodząca jest fakt, że sztuka pochodzi z czasów zamierzchłych.


okolicznośą-łagodząca-jest-fakt-że-sztuka-pochodzi-z-czasów-zamierzchłych
zbigniew herbertokolicznościąłagodzącajestfaktżesztukapochodziczasówzamierzchłychokolicznością łagodzącałagodząca jestjest faktże sztukasztuka pochodzipochodzi zz czasówczasów zamierzchłychokolicznością łagodząca jestłagodząca jest faktże sztuka pochodzisztuka pochodzi zpochodzi z czasówz czasów zamierzchłychokolicznością łagodząca jest faktże sztuka pochodzi zsztuka pochodzi z czasówpochodzi z czasów zamierzchłychże sztuka pochodzi z czasówsztuka pochodzi z czasów zamierzchłych

Oko­licznością łagodzącą jest fakt, że sztu­ka pochodzi z czasów zamierzchłych.Przy rozwodach okolicznością łagodzącą powinno być to, że strony niegdyś działały w afekcie.Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów.Pismo i sztuka to jedyni świadkowie naszych czasów.Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes.Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, [...]