Okres narzeczeństwa nie powinien nigdy trwać długo, daje bowiem okazję do gruntownego poznania się przed ślubem.


okres-narzeczeństwa-nie-powinien-nigdy-trwać-długo-daje-bowiem-okazję-do-gruntownego-poznania-ę-przed-ślubem
oscar wildeokresnarzeczeństwaniepowiniennigdytrwaćdługodajebowiemokazjędogruntownegopoznaniasięprzedślubemokres narzeczeństwanarzeczeństwa nienie powinienpowinien nigdynigdy trwaćtrwać długodaje bowiembowiem okazjęokazję dodo gruntownegogruntownego poznaniapoznania sięsię przedprzed ślubemokres narzeczeństwa nienarzeczeństwa nie powiniennie powinien nigdypowinien nigdy trwaćnigdy trwać długodaje bowiem okazjębowiem okazję dookazję do gruntownegodo gruntownego poznaniagruntownego poznania siępoznania się przedsię przed ślubemokres narzeczeństwa nie powiniennarzeczeństwa nie powinien nigdynie powinien nigdy trwaćpowinien nigdy trwać długodaje bowiem okazję dobowiem okazję do gruntownegookazję do gruntownego poznaniado gruntownego poznania sięgruntownego poznania się przedpoznania się przed ślubemokres narzeczeństwa nie powinien nigdynarzeczeństwa nie powinien nigdy trwaćnie powinien nigdy trwać długodaje bowiem okazję do gruntownegobowiem okazję do gruntownego poznaniaokazję do gruntownego poznania siędo gruntownego poznania się przedgruntownego poznania się przed ślubem

Ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym Bogiem - a może trzeba będzie trwać bardzo długo - modli się prawdziwie.Miłość czyni nas niewolnikami swoimi, odbiera przytomność, ceni się bardzo, wlecze się długo 1 koniec końcom dwie tylko poznają się osoby; miłostki, przeciwnie, zostawiają nas przy rozsądku i wolności, nie wymagają trudnych poświęceń i mnożą szybko: liczne poznania, poznania dokładne, jak to powiadają, z duszą i ciałem.Okazje są jak wschody słońca. Jeśli czeka się zbyt długo, można je przegapićZ niektórymi kobietami łatwo się porozumieć przed ślubem i po rozwodzie - znacznie trudniej w międzyczasie.Miej oczy szeroko otwarte przed ślubem i przymykaj je później.Kto chce w prawidłowy sposób rozumować powinien umieć się odzwyczaić od przyjmowania czegokolwiek na wiarę. Przyzwyczajenie się do wierzenia jest największą przeszkodą poznania naukowego.