Okropne jest to, że nie można ani żyć z kobietami, ani bez nich.


okropne-jest-to-że-nie-można-ani-żyć-z-kobietami-ani-bez-nich
george gordon byronokropnejesttożeniemożnaaniżyćkobietamibeznichokropne jestże nienie możnamożna aniani żyćz kobietamiani bezbez nichże nie możnanie można animożna ani żyćani żyć zżyć z kobietamiani bez nichże nie można aninie można ani żyćmożna ani żyć zani żyć z kobietamiże nie można ani żyćnie można ani żyć zmożna ani żyć z kobietami

Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest. -Antoine De Saint - Exupery
przychodzi-taka-pora-kiedy-nie-żądasz-niczego-ani-ust-ani-uśmiechu-ani-miękkich-ramion-ani-oddechu-jej-obecnoś-wystarcza-że-ona-jest
Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom. -Stefan Żeromski
prawdę-swą-należy-mówić-głośno-nie-schlebiając-ani-rzeczom-ani-wypadkom-ani-stosunkom-ani-ideom
Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu. -Confiteor Przybyszewski
artysta-nie-jest-sługą-ani-kierownikiem-nie-należy-ani-do-narodu-ani-do-świata-nie-służy-żadnej-idei-ani-żadnemu-społeczeństwu
Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie. -Maria Kuncewicz
ani-ambicja-ani-sztuka-ani-podróże-ani-bogactwo-uśmiech-jest-niezbędny-do-życia-taki-uśmiech-który-z-sytego-serca-płynie
Bo bar­dzo dba­li, aby żad­ne­mu z nich nie było zim­no. Ani w łóżku, ani w sercu. -Janusz Leon Wiśniewski
bo bar­dzo-dba­li-aby żad­ne­mu-z nich-nie było-zim­no-ani w łóżku-ani-w sercu