Okrucieństwo dyktatora wynika często z tchórzostwa i kompleksów.


okrucieństwo-dyktatora-wynika-często-z-tchórzostwa-i-kompleksów
czesław banachokrucieństwodyktatorawynikaczęstotchórzostwakompleksówokrucieństwo dyktatoradyktatora wynikawynika częstoczęsto zz tchórzostwatchórzostwa ii kompleksówokrucieństwo dyktatora wynikadyktatora wynika częstowynika często zczęsto z tchórzostwaz tchórzostwa itchórzostwa i kompleksówokrucieństwo dyktatora wynika częstodyktatora wynika często zwynika często z tchórzostwaczęsto z tchórzostwa iz tchórzostwa i kompleksówokrucieństwo dyktatora wynika często zdyktatora wynika często z tchórzostwawynika często z tchórzostwa iczęsto z tchórzostwa i kompleksów

Gdy człowiek uczciwy przekona się, że został oszukany, budzi się w nim często niezwykłe okrucieństwo.Zamach na dyktatora mody potępią wszystkie żurnale.Lubię młodych mężczyzn. Nie mają kompleksów, nie myślą jeszcze o karierze.Żadne okrucieństwo nie dorównuje potwornością okrucieństwu uwielbianego dziecka.Czasem przyznanie się do tchórzostwa wymaga największej odwagi!Obawa przed śmiesznością jest przyczyną naszego największego tchórzostwa.