Okrucieństwo stanowi rozkosz dla duszy, która wyczerpała wszystkie inne rozkosze.


okrucieństwo-stanowi-rozkosz-dla-duszy-która-wyczerpała-wszystkie-inne-rozkosze
selma lagerlofokrucieństwostanowirozkoszdladuszyktórawyczerpaławszystkieinnerozkoszeokrucieństwo stanowistanowi rozkoszrozkosz dladla duszyktóra wyczerpaławyczerpała wszystkiewszystkie inneinne rozkoszeokrucieństwo stanowi rozkoszstanowi rozkosz dlarozkosz dla duszyktóra wyczerpała wszystkiewyczerpała wszystkie innewszystkie inne rozkoszeokrucieństwo stanowi rozkosz dlastanowi rozkosz dla duszyktóra wyczerpała wszystkie innewyczerpała wszystkie inne rozkoszeokrucieństwo stanowi rozkosz dla duszyktóra wyczerpała wszystkie inne rozkosze

Wystarczy potrącić jedną strunę w duszy kobiecej, aby zadźwięczały wszystkie inne.Tym większa rozkosz dla mężczyzny im bardziej jest kosztowna kobieta, z którą śpi.Serce zajęte miłością, podobne jest do powierzchni wody mocno wzburzonej; która tylko sama sobie zostawiona, naturalnym sposobem może odzyskać spokojność i jasność; wszystkie inne środki bardziej by ją jeszcze wzburzyły.Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha, kocha i nie myśli o niczym innym.Rozkosze ignorancji są w swoim rodzaju w równym stopniu tak wielkie, jak rozkosze wiedzy.Natura dała człowiekowi liczne, bardzo różne zmysły, aby wszystkie rozkosze mogły się stawać jego udziałem.