On pożądał, ona też On był Ba­lon, ona Jeż… Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 


on pożądał-ona-też-on-był-ba­lon-ona-jeż-ka­zimierz-winnicki-wszel­kie-pra­wa-zastrzeżone 
ernest kawinon pożądałonateżonbyłba­lonjeż…ka­zimierzwinnickiwszel­kiepra­wazastrzeżone ona teżteż onon byłbył ba­lonona jeż…jeż… ka­zimierzka­zimierz winnickiwinnicki (wszel­kie(wszel­kie pra­wapra­wa zastrzeżone) ona też onteż on byłon był ba­lonona jeż… ka­zimierzjeż… ka­zimierz winnickika­zimierz winnicki (wszel­kiewinnicki (wszel­kie pra­wa(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) ona też on byłteż on był ba­lonona jeż… ka­zimierz winnickijeż… ka­zimierz winnicki (wszel­kieka­zimierz winnicki (wszel­kie pra­wawinnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) ona też on był ba­lonona jeż… ka­zimierz winnicki (wszel­kiejeż… ka­zimierz winnicki (wszel­kie pra­waka­zimierz winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

Praszczu­ry mieli le­piej krzynę: Płaci­li je­no dziesięcinę! Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin
praszczu­ry-mieli-­piej-krzynę-płaci­li-­no-dziesięcinę-ka­zimierz-winnicki-wszel­kie-pra­wa-zastrzeżone 
Nudziła się Rysia Do niemożliwości Poszła nudzić Rysia Te­raz ma nudności Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin
nudziła ę-rysia-do-niemożliwoś-poszła-nudzić-rysia-te­raz- nudnoś-ka­zimierz-winnicki-wszel­kie-pra­wa-zastrzeżone 
czar­na róża pośród alabastru płonącej świecy nastrój lek­ki skrzyp sprężyn oczu blask i dotyk do­tyk po brzask Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin
czar­na-róża-pośród-alabastru-płonącej-świecy-nastrój-lek­ki-skrzyp-sprężyn-oczu-blask-i-dotyk-do­tyk-po brzask-ka­zimierz-winnicki
po­lity­cy prawdę obnażcie śmiało ściągnij­cie gacie i wszys­tkim uczci­wie pokażcie gdzie wy naród macie Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin
po­lity­cy-prawdę-obnażcie-śmiało-śągnij­cie-gacie-i-wszys­tkim-uczci­wie-pokażcie-gdzie-wy naród-macie-ka­zimierz-winnicki-wszel­kie
Zejdź mi z dro­gi pros­ta­ku Rzekł san­dał do kamienia A ka­mień jak leżał tak leży I nic się nie zmienia Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin
zejdź-mi z dro­gi-pros­­ku-rzekł-san­dał-do kamienia-a-ka­mień-jak żał-tak-ży-i-nic ę-nie zmienia-ka­zimierz-winnicki-wszel­kie
FLASZKA Flaszkę wi­na ku­piłem Flaszkę wi­na wy­piłem we­soło wo­koło Jak dob­rze zrobiłem Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin
flaszka-flaszkę-wi­na-ku­piłem-flaszkę-wi­na-wy­piłem-we­soło-wo­koło-jak-dob­rze-zrobiłem-ka­zimierz-winnicki-wszel­kie-pra­wa