On pożądał, ona też On był Ba­lon, ona Jeż… Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 


on pożądał-ona-też-on-był-ba­lon-ona-jeż-ka­zimierz-winnicki-wszel­kie-pra­wa-zastrzeżone 
ernest kawinon pożądałonateżonbyłba­lonjeż…ka­zimierzwinnickiwszel­kiepra­wazastrzeżone ona teżteż onon byłbył ba­lonona jeż…jeż… ka­zimierzka­zimierz winnickiwinnicki (wszel­kie(wszel­kie pra­wapra­wa zastrzeżone) ona też onteż on byłon był ba­lonona jeż… ka­zimierzjeż… ka­zimierz winnickika­zimierz winnicki (wszel­kiewinnicki (wszel­kie pra­wa(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) ona też on byłteż on był ba­lonona jeż… ka­zimierz winnickijeż… ka­zimierz winnicki (wszel­kieka­zimierz winnicki (wszel­kie pra­wawinnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) ona też on był ba­lonona jeż… ka­zimierz winnicki (wszel­kiejeż… ka­zimierz winnicki (wszel­kie pra­waka­zimierz winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

Praszczu­ry mieli le­piej krzynę: Płaci­li je­no dziesięcinę! Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) Nudziła się Rysia Do niemożliwości Poszła nudzić Rysia Te­raz ma nudności Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) czar­na róża pośród alabastru płonącej świecy nastrój lek­ki skrzyp sprężyn oczu blask i dotyk do­tyk po brzask Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) po­lity­cy prawdę obnażcie śmiało ściągnij­cie gacie i wszys­tkim uczci­wie pokażcie gdzie wy naród macie Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) Zejdź mi z dro­gi pros­ta­ku Rzekł san­dał do kamienia A ka­mień jak leżał tak leży I nic się nie zmienia Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) FLASZKA Flaszkę wi­na ku­piłem Flaszkę wi­na wy­piłem we­soło wo­koło Jak dob­rze zrobiłem Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)