On właśnie, czas, jest moim dnem. Moim po­lem bitwy.


on właśnie-czas-jest moim-dnem-moim po­lem-bitwy
henryk pająkon właśnieczasjest moimdnemmoim po­lembitwyjest moim dnemmoim po­lem bitwy

Byłeś moim nu­merem je­den ,moim chłop­czy­kiem bez wad za które­go od­dałabym życie..Byłeś, bo wszys­tko zniszczyłeś.. -malinowakawa
byłeś-moim-nu­merem-­den-moim-chłop­czy­kiem-bez-wad-za które­go-od­dałabym-życiebyłeś-bo wszys­tko-zniszczyłeś
Bo ot­rzy­muje się tyl­ko to, o co za­biega się z taką właśnie względną obojętnością. Spraw­dziło się to w moim życiu wielekroć. -Marta Fox
bo ot­rzy­muje ę-tyl­ko-to-o co za­biega ę-z taką-właśnie-względną-obojętnośą-spraw­dziło ę-to w moim-życiu-wielekroć