On kochał muzykę klasyczną, malarstwo, arcydzieła literatury... No cóż, nikt nie jest doskonały.


on-kochał-muzykę-klasyczną-malarstwo-arcydzieła-literatury-no-cóż-nikt-nie-jest-doskonały
brigitte bardotonkochałmuzykęklasycznąmalarstwoarcydziełaliteraturynocóżniktniejestdoskonałyon kochałkochał muzykęmuzykę klasycznąarcydzieła literaturyliteratury nono cóżnikt nienie jestjest doskonałyon kochał muzykękochał muzykę klasycznąarcydzieła literatury noliteratury no cóżnikt nie jestnie jest doskonałyon kochał muzykę klasycznąarcydzieła literatury no cóżnikt nie jest doskonały

Lubię trzy rzeczy, których absolutnie nie rozumiem: nowoczesne malarstwo, nowoczesną muzykę i nowoczesne kobiety.Są pewne pervers-natury, które literaturę, biorą jako muzykę, malarstwo tłumaczą na język literacki, a od muzyki doznają halucynacji wzrokowych.Właśnie poznałam wspaniałego mężczyznę! Jest postacią fikcyjną, ale przecież nikt nie jest doskonały.Głupcy tylko myślą, że malarstwo ma być smaczne. Malarstwo ma wyzwalać.W relacjach z ludźmi potrzeba wiele wyrozumiałości i empatii. Nikt z nas nie jest doskonały. Każdemu zdarzają się chwile słabości, błędy, wpadki. Jest to wpisane w naszą egzystencję. Nie warto tracić czasu na ludzi, którzy tego nie rozumieją. Ważnym jest, aby pracować nad sobą i nad tym, co w nas jest niedoskonałe.Tylko umysły ciemne, pogrążone w podręcznikowych szablonach, widzą rozwój literatury jako walkę młodych ze starymi. O wiele ważniejszą dla dobra literatury bywa nieraz walka młodych z młodymi.