On nie wie nic, a zdaje mu się, że wie wszystko. Predestynuje go to wyraźnie do kariery politycznej.


on-nie-wie-nic-a-zdaje-mu-ę-że-wie-wszystko-predestynuje-go-to-wyraźnie-do-kariery-politycznej
george bernard shawonniewieniczdajemusiężewszystkopredestynujegotowyraźniedokarierypolitycznejon nienie wiewie niczdaje mumu sięże wiewie wszystkopredestynuje gowyraźnie dodo karierykariery politycznejon nie wienie wie nica zdaje muzdaje mu sięże wie wszystkogo to wyraźniewyraźnie do karierydo kariery politycznejon nie wie nica zdaje mu siępredestynuje go to wyraźniego to wyraźnie dowyraźnie do kariery politycznejpredestynuje go to wyraźnie dogo to wyraźnie do kariery

Znawca: specjalista, który wie wszystko o czymś i nie wie nic o czymkolwiek innym. -Ambrose Bierce
znawca-specjalista-który-wie-wszystko-o-czymś-i-nie-wie-nic-o-czymkolwiek-innym
Cza­sem mam ochotę za­paść w wie­czny sen. Lecz później zdaję so­bie sprawę z te­go, że wie­czność to bar­dzo długo. Za długo. -littlethings
cza­sem-mam-ochotę-za­paść-w wie­czny-sen-lecz później-zdaję-so­bie-sprawę-z te­go-że wie­czność-to bar­dzo-długo-za długo
Dziewczyna nic nie wie i wszystko rozumie. -Anonim
dziewczyna-nic-nie-wie-i-wszystko-rozumie
Kto nic nie wie, musi wierzyć we wszystko. -Anonim
kto-nic-nie-wie-musi-wierzyć-we-wszystko
Kto mówi wszystko, co wie, wygada także to, czego nie wie. -Bacon Francis
kto-mówi-wszystko-co-wie-wygada-także-to-czego-nie-wie
Po­wie­dzieli mi, że nic nie zmienię. Więc wziąłem się tyl­ko za wszystko. Z cyk­lu po­wieści
po­wie­dzieli-mi-że nic-nie zmienię-więc wziąłem ę-tyl­ko-za wszystko-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia