Ona kocha przez lata, on zaś przez czas krótki, lecz ona, tylko ona ponosi wszelkie skutki.


ona-kocha-przez-lata-on-zaś-przez-czas-krótki-lecz-ona-tylko-ona-ponosi-wszelkie-skutki
w. d. cobbonakochaprzezlataonzaśczaskrótkileczonatylkoonaponosiwszelkieskutkiona kochakocha przezprzez lataon zaśzaś przezprzez czasczas krótkilecz onatylko onaona ponosiponosi wszelkiewszelkie skutkiona kocha przezkocha przez lataon zaś przezzaś przez czasprzez czas krótkitylko ona ponosiona ponosi wszelkieponosi wszelkie skutkiona kocha przez lataon zaś przez czaszaś przez czas krótkitylko ona ponosi wszelkieona ponosi wszelkie skutkion zaś przez czas krótkitylko ona ponosi wszelkie skutki

Spo­tyka dziew­czę na drodze chłopaka Daj mi pierścionek to dam Ci buziaka Dał jej pierścionek, ona mu siebie Ten pier­wszy raz było jak w niebie A po­tem obo­je się w życie rzucili Pierścionek i bu­ziak precz odrzucili Ona nie ona, on też nie on Do nieba im dro­ga już tyl­ko przez zgon Ona w białej pościeli spląta­na, ta­ka gorąca , rozgrzana On noszący głowę w chmu­rach, rozmarzony Ona cze­kała na niego od ra­na do późnej nocy On jak zwyk­le spóźniony lecz jej spragniony Ona słowa­mi zachęca i ust nie od­ry­wa od ust je­go On zachwy­co­ny pos­tawą swo­jej ko­biety nur­ku­je w jej biust Oni całują się na­miętnie lecz to ko­niec już z ta­kim miłym akcentem... றiℓℓ...Oto jak wygląda życie: dom, kobieta, której nie kocha się ani za bardzo ani za mało. A ona, jak ona kocha? Przypuszczam, że i zanadto i za mało, jak wszystkie kobiety.Wszys­cy słyszą: -To ona zos­ta­nie tu­taj. To ona będzie się tobą opieko­wać na sta­rość. Ta, którą tak bar­dzo nienawidzisz. A ja słyszę w głowie: -Tyl­ko ona, bo tyl­ko jej nikt nie pokocha.on analityk ona matematyczka w nu­mero­logii życia on czu­je me­todą podstawiania ona me­todą prze­ciw­nych współczynników niez­liczo­ne równania bez su­my i wzoru roz­wiązu­je co dzień życie je­dyny czas jest wspólnym mianownikiem On pożądał, ona też On był Ba­lon, ona Jeż… Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)