Oni są jak my 


oni-są jak my 
kinqonisą jak my oni są jak my 

Śpiewał, że możemy być ta­cy, jak oni, jak Ro­meo i Ju­lia. In­ny­mi słowy – martwi.Kiedy widzę, jak inni cierpią, jest to tak, jak gdyby cierpieli oni za mnie.Źle mnie w złych ludzi tłumie, Płaczę, a oni szydzą; Mówię, nikt nie rozumie; Widzę, oni nie widzą! Ne bój się swoich wrogów - oni cię tylko mogą zabć. Ne bój się przyjaciół - oni cię tylko mogą zdradzić. Bój się obojętnych - oni nie mordują ani nie zdradzają, ale za ich mlczącym przyzwoleniem światem rządzi mord i zdrada.Co mnie naj­bar­dziej bo­li? To, gdy in­ni osiaga­ja mo­je zy­ciowe ce­le, kiedy tyl­ko im sie zechce. To, ze oni ma­ja na codzien ludzi, za kto­rymi tes­knie. To, ze ja wie­rze w nich, a oni w siebie.Kiedy widzę, jak in­ni cier­pią, jest to tak, jak gdy­by cier­pieli oni za mnie.