Op­ty­mizm błądząc we mgle szyb­ciej przechodzi.


op­ty­mizm-błądząc-we mgle-szyb­ciej-przechodzi
ikonop­ty­mizmbłądzącwe mgleszyb­ciejprzechodziop­ty­mizm błądzącbłądząc we mglewe mgle szyb­ciejszyb­ciej przechodziop­ty­mizm błądząc we mglebłądząc we mgle szyb­ciejwe mgle szyb­ciej przechodziop­ty­mizm błądząc we mgle szyb­ciejbłądząc we mgle szyb­ciej przechodziop­ty­mizm błądząc we mgle szyb­ciej przechodzi

rozchylasz za­cieka­wione usta zamykając oczy czekasz wdychając po­wiew nieznanego ekscytacja rośnie a ser­ce bije szyb­ciej szyb­ciej co będzie dalej *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki Ci którzy są wyjątko­wi szyb­ciej zni­kają, szyb­ciej zeg­nają się ze światem bo prze­rośli swą epokę ..są zbyt wrażli­wi zbyt kruchy na życie w tak bez­względnej rzeczywistości...Szyb­ko zdo­byta sława jeszcze szyb­ciej więdnie.Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić.Ludzie w nie­szczęściu szyb­ciej się starzeją.ludziom kłamliwym szyb­ciej si­wieją włosy łańcuch dna prawda