Opinii nigdy nie uda się zamknąć w więzieniu, a tłumiąc ją, tylko się ją rozjątrza.


opinii-nigdy-nie-uda-ę-zamknąć-w-więzieniu-a-tłumiąc-ją-tylko-ę-ją-rozjątrza
napoleon bonaparteopiniinigdynieudasięzamknąćwięzieniutłumiąctylkorozjątrzaopinii nigdynigdy nienie udauda sięsię zamknąćzamknąć ww więzieniutłumiąc jątylko sięją rozjątrzaopinii nigdy nienigdy nie udanie uda sięuda się zamknąćsię zamknąć wzamknąć w więzieniua tłumiąc jątylko się jąsię ją rozjątrzaopinii nigdy nie udanigdy nie uda sięnie uda się zamknąćuda się zamknąć wsię zamknąć w więzieniutylko się ją rozjątrzaopinii nigdy nie uda sięnigdy nie uda się zamknąćnie uda się zamknąć wuda się zamknąć w więzieniu

W młodości rzadko wyznaje się miłość, gdyż onieśmielają wstyd, tłumiąc jej płomienie. -Seneka
w-młodoś-rzadko-wyznaje-ę-miłość-gdyż-onieśmielają-wstyd-tłumiąc-jej-płomienie
Tylko prawda obraża. Słabość nigdy na nic się nie zda. Rządzić można tylko siłą i przez siłę. -Napoleon Bonaparte
tylko-prawda-obraża-słabość-nigdy-na-nic-ę-nie-zda-rządzić-można-tylko-łą-i-przez-łę