Oprócz win własnych innego prawdziwego nieszczęścia nie ma.


oprócz-win-własnych-innego-prawdziwego-nieszczęścia-nie
adam mickiewiczopróczwinwłasnychinnegoprawdziwegonieszczęścianieoprócz winwin własnychwłasnych innegoinnego prawdziwegoprawdziwego nieszczęścianieszczęścia nienie maoprócz win własnychwin własnych innegowłasnych innego prawdziwegoinnego prawdziwego nieszczęściaprawdziwego nieszczęścia nienieszczęścia nie maoprócz win własnych innegowin własnych innego prawdziwegowłasnych innego prawdziwego nieszczęściainnego prawdziwego nieszczęścia nieprawdziwego nieszczęścia nie maoprócz win własnych innego prawdziwegowin własnych innego prawdziwego nieszczęściawłasnych innego prawdziwego nieszczęścia nieinnego prawdziwego nieszczęścia nie ma

Dojrzałość to nic innego jak świadomość swoich ograniczeń. Dotarcie do własnych granic.Nie ma większego nieszczęścia, niż wspominać dni szczęśliwe w czas nieszczęścia.Życie człowieka do pewnego wieku składa się z własnych trosk i własnych przyjemności, zaś na starość - z własnych trosk i cudzych przyjemności.Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być.To ja po­win­nam być tam gdzie Ty. To ja po­win­nam całować us­ta Jego. To ja po­win­nam o Nim śnić, a ty zab­rałaś mi Go całego. Myśłałam, że to przez­nacze­nie, że już nie prze­minie, a Ty Weszłaś w me życie i uk­radłaś każdą cudną chwilę.