Oprócz win własnych innego prawdziwego nieszczęścia nie ma.


oprócz-win-własnych-innego-prawdziwego-nieszczęścia-nie
adam mickiewiczopróczwinwłasnychinnegoprawdziwegonieszczęścianieoprócz winwin własnychwłasnych innegoinnego prawdziwegoprawdziwego nieszczęścianieszczęścia nienie maoprócz win własnychwin własnych innegowłasnych innego prawdziwegoinnego prawdziwego nieszczęściaprawdziwego nieszczęścia nienieszczęścia nie maoprócz win własnych innegowin własnych innego prawdziwegowłasnych innego prawdziwego nieszczęściainnego prawdziwego nieszczęścia nieprawdziwego nieszczęścia nie maoprócz win własnych innego prawdziwegowin własnych innego prawdziwego nieszczęściawłasnych innego prawdziwego nieszczęścia nieinnego prawdziwego nieszczęścia nie ma

Dojrzałość to nic innego jak świadomość swoich ograniczeń. Dotarcie do własnych granic. -Maciej Zięba
dojrzałość-to-nic-innego-jak-świadomość-swoich-ograniczeń-dotarcie-do-własnych-granic
Nie ma większego nieszczęścia, niż wspominać dni szczęśliwe w czas nieszczęścia. -Alighieri Dante
nie-większego-nieszczęścia-ż-wspominać-dni-szczęśliwe-w-czas-nieszczęścia
Życie człowieka do pewnego wieku składa się z własnych trosk i własnych przyjemności, zaś na starość - z własnych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec
Życie-człowieka-do-pewnego-wieku-składa-ę-z-własnych-trosk-i-własnych-przyjemnoś-zaś-na-starość-z-własnych-trosk-i-cudzych-przyjemnoś
Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów. -Anonim
czytanie-to-jest-odnajdywanie-własnych-bogactw-i-własnych-możliwoś-przy-pomocy-cudzych-słów
Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być. -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)
ludzie-mniej-po­win­-myść-o tym-co po­win­-ro­bić-a więcej-o tym-czym-po­win­-być