Opracowanie budżetu państwa to sztuka równomiernego rozłożenia rozczarowań.


opracowanie-budżetu-państwa-to-sztuka-równomiernego-rozłożenia-rozczarowań
maurice stanopracowaniebudżetupaństwatosztukarównomiernegorozłożeniarozczarowańopracowanie budżetubudżetu państwasztuka równomiernegorównomiernego rozłożeniarozłożenia rozczarowańopracowanie budżetu państwapaństwa to sztukasztuka równomiernego rozłożeniarównomiernego rozłożenia rozczarowańbudżetu państwa to sztukapaństwa to sztuka równomiernegosztuka równomiernego rozłożenia rozczarowańopracowanie budżetu państwa to sztukabudżetu państwa to sztuka równomiernegopaństwa to sztuka równomiernego rozłożenia

Tyrania księcia wcale nie przybliża ruiny państwa bardziej niż obojętność na wspólne dobro w rzeczypospolitej. Wyższość wolnego państwa w tym się zakłada, że lepiej gospodaruje ono dochodami; a jeśli gorzej?'1 Wyższość wolnego państwa na tym polega, że nie ma w nim faworytów; ale jeśli jest inaczej, jeśli zamiast przyjaciół i krewnych księcia wzbogacić trzeba przyjaciół i krewnych tych wszystkich, co uczestniczą w rządzeniu - wtedy przepadło wszystko.Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes.Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę.Jak republiki troszczą się o swoje bezpieczeństwo łącząc się, tak znów państwa despotyczne czynią to samo odcinając się i trzymając się, aby tak rzec, w odosobnieniu. Poświęcają część kraju, pustoszą granice i obracają je w perzynę; jądro państwa staje się niedostępne.Doświadczenie jest sumą naszych rozczarowań.Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza.