Optymista to człowiek, który wszędzie widzi zielone światło, pesymista - czerwone. Człowiek umiarkowany powinien być daltonistą.


optymista-to-człowiek-który-wszędzie-widzi-zielone-światło-pesymista-czerwone-człowiek-umiarkowany-powinien-być-daltonistą
albert schweitzeroptymistatoczłowiekktórywszędziewidzizieloneświatłopesymistaczerwoneczłowiekumiarkowanypowinienbyćdaltonistąktóry wszędziewszędzie widziwidzi zielonezielone światłopesymistaczerwoneczłowiek umiarkowanyumiarkowany powinienpowinien byćbyć daltonistąoptymista to człowiekktóry wszędzie widziwszędzie widzi zielonewidzi zielone światłoczłowiek umiarkowany powinienumiarkowany powinien byćpowinien być daltonistąktóry wszędzie widzi zielonewszędzie widzi zielone światłoczłowiek umiarkowany powinien byćumiarkowany powinien być daltonistąktóry wszędzie widzi zielone światłoczłowiek umiarkowany powinien być daltonistą

Optymista wszędzie widzi zielone światło, pesymista - czerwone, zakazujące przejścia. Człowiek mądry powinien więc być daltonistą. -Albert Schweitzer
optymista-wszędzie-widzi-zielone-światło-pesymista-czerwone-zakazują-przejścia-człowiek-mądry-powinien-więc-być-daltonistą
Pesymista widzi tylko trudności w każdej nadarzającej się okazji; optymista widzi dla siebie szansę w trudnościach, które napotyka. -Winston Churchill
pesymista-widzi-tylko-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-dla-siebie-szansę-w-trudnościach-które-napotyka
Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności. -Winston Churchill
pesymista-widzi-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-okazję-w-każdej-trudnoś
Optymista wierzy, że żyjemy w najlepszym ze światów, pesymista obawia się, że może to być prawdą. -Anonim
optymista-wierzy-że-żyjemy-w-najlepszym-ze-światów-pesymista-obawia-ę-że-może-to-być-prawdą
Pesymista to człowiek, który z dwojga złego wybiera obydwa. -Dorothy Parker
pesymista-to-człowiek-który-z-dwojga-złego-wybiera-obydwa
Optymista ogłasza, że żyjemy w najlepszym ze wszystkich możliwych światów, a pesymista obawia się, że to może być prawda. -Anonim
optymista-ogłasza-że-żyjemy-w-najlepszym-ze-wszystkich-możliwych-światów-a-pesymista-obawia-ę-że-to-może-być-prawda