Orłem naszych czasów jest bocian.


orłem-naszych-czasów-jest-bocian
krzysztof kąkolewskiorłemnaszychczasówjestbocianorłem naszychnaszych czasówczasów jestjest bocianorłem naszych czasównaszych czasów jestczasów jest bocianorłem naszych czasów jestnaszych czasów jest bocianorłem naszych czasów jest bocian

Wiedza jest energią naszych czasów, ropą naftową naszego pokolenia.Pismo i sztuka to jedyni świadkowie naszych czasów.Oto cecha naszych czasów: dużo maszyn, mało manier.Rzeczywiści poeci naszych czasów znajdują się w agencjach reklamy.Przek­leństwem naszych czasów jest to, że wy­magają od ciebie byś w wieku 16 lat wie­dział, co chcesz ro­bić w życiu i tej de­cyz­ji się trzymał.nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud