Ora­tor mówi z pa­tosem nie swoim głosem.


ora­tor-mówi-z pa­tosem-nie swoim-głosem
feliks rajczakora­tormówiz pa­tosemnie swoimgłosemmówi z pa­tosemz pa­tosem nie swoimnie swoim głosemora­tor mówi z pa­tosemmówi z pa­tosem nie swoimz pa­tosem nie swoim głosemora­tor mówi z pa­tosem nie swoimmówi z pa­tosem nie swoim głosemora­tor mówi z pa­tosem nie swoim głosem

Orator mówi z patosem nie swoim głosem. -Feliks Rajczak
orator-mówi-z-patosem-nie-swoim-głosem
Naj­lep­szy­mi le­karza­mi na świecie są: dok­tor dieta, dok­tor spokój i dok­tor dob­ry humor. -Jonathan Swift
naj­lep­szy­mi-­karza­mi-na świecie-są-dok­tor-dieta-dok­tor-spokój-i dok­tor-dob­ry-humor
Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi. -Jan Twardowski
jeden-ze-znajomych-skarżył-ę-moja-żona-mówi-mówi-i-mówi-ale-nie-mówi-tego-co-mówi
Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi. -Jan Twardowski
je­den-ze zna­jomych-skarżył-ę- mo­ja-żona-mówi-mówi-i mówi-ale-nie mówi-te­go-co mówi
Bóg pat­rzy jak świat się toczy, ob­serwa­tor nie jest ak­to­rem. [ kiedy mówi­my
bóg-pat­rzy-jak świat ę-toczy-ob­serwa­tor-nie jest ak­to­rem- kiedy-mówi­myboże-bo wszys­tko ę-ja­koś-sta­nie-a on tyl­ko