Oryginalny pisarz to ten, który nikogo nie naśladuje, lecz ten, który nikogo naśladować nie potrafi.


oryginalny-pisarz-to-ten-który-nikogo-nie-naśladuje-lecz-ten-który-nikogo-naśladować-nie-potrafi
anonimoryginalnypisarztotenktórynikogonienaśladujelecznaśladowaćpotrafioryginalny pisarzktóry nikogonikogo nienie naśladujelecz tenktóry nikogonikogo naśladowaćnaśladować nienie potrafipisarz to tenktóry nikogo nienikogo nie naśladujektóry nikogo naśladowaćnikogo naśladować nienaśladować nie potrafioryginalny pisarz to tenktóry nikogo nie naśladujektóry nikogo naśladować nienikogo naśladować nie potrafiktóry nikogo naśladować nie potrafi

Oryginalnym pisarzem nie jest ten, który nikogo nie naśladuje, ale ten, którego nikt nie potrafi naśladować.Człowiek, który porusza się w tłumie, nie dojdzie dalej niż inni. Ten, który chodzi samotnie, może znaleźć się tam, gdzie nikogo przed nim nie było.Kto nikogo nie kocha, ten przez nikogo nie jest kochany.Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha.Człowiek, który nikogo nie lubi, szczęśliwszy jest niż ten, którego nikt nie lubi.Dobry komplement to nie ten, który słodki, lecz ten, który prawdziwy.