Orzech włoski, osieł leniwy, białagłowa zła po kiju lepsze.


orzech-włoski-osieł-leniwy-białagłowa-zła-po-kiju-lepsze
jan Żabczycorzechwłoskiosiełleniwybiałagłowazłapokijulepszeorzech włoskiosieł leniwybiałagłowa złazła popo kijukiju lepszebiałagłowa zła pozła po kijupo kiju lepszebiałagłowa zła po kijuzła po kiju lepszebiałagłowa zła po kiju lepsze

Leniwy i pilny nie mogą z sobą dobrze współżyć, leniwy za bardzo gardzi pilnym. -Marie Von Ebner - Eschenbach
leniwy-i-pilny-nie-mogą-z-sobą-dobrze-współżyć-leniwy-za-bardzo-gardzi-pilnym
I niewola tam musi być osobliwszej przykrości, gdzie białagłowa panuje. -Andrzej Maksymilian Fredro
i-niewola-tam-musi-być-osobliwszej-przykroś-gdzie-białagłowa-panuje
Leniwy: człowiek, który nie udaje, że pracuje. -Alfons Allais
leniwy-człowiek-który-nie-udaje-że-pracuje