os­tatniej nocy kołyszę w splo­cie wspomnień oczekiwanie 


os­tatniej-nocy-kołyszę-w splo­cie-wspomnień-oczekiwanie 
arisaos­tatniejnocykołyszęw splo­ciewspomnieńoczekiwanie os­tatniej nocynocy kołyszękołyszę w splo­ciew splo­cie wspomnieńwspomnień oczekiwanie os­tatniej nocy kołyszęnocy kołyszę w splo­ciekołyszę w splo­cie wspomnieńw splo­cie wspomnień oczekiwanie os­tatniej nocy kołyszę w splo­cienocy kołyszę w splo­cie wspomnieńkołyszę w splo­cie wspomnień oczekiwanie os­tatniej nocy kołyszę w splo­cie wspomnieńnocy kołyszę w splo­cie wspomnień oczekiwanie 

Bo­so przed Two­je słowa się skradam Gdyś mnie z po­wiek do ust podrzucił Uchy­lam dwa zda­nia z linijek Drżeniem zma­lowa­nym z wzruszenień Szeroko Na kończących się żdźbłach drżenia Tam na dole Kołyszę się opuszkiem wspomnień Pa­li się czer­wień milczenia Wdmucha­nych Twych słów we mnie.lu­bię wtu­lić się w mrok pa­miętać słońce przez mgłę gdy wsta­je ko­lej­ny dzień do stóp łasi się rosą nie umiem zag­rzać miejsca w twoim bez­pie­cznym śnie roz­kołyszę lampiony na kład­ce nad rzeką wspomnień nie zat­rzy­muj mnie serce pójdę dokąd oczy poniosą W splo­cie wzniosłym dwa ciała drżące W miej­scu gdzie par­no i po­tem pachnące Na szczy­ty roz­koszy wspi­na się Ona Na mej męskości jak bluszczem opleciona Usłysz no­cy łzę w tęskno­cie żałosną. Stwórz antidotum. z se­rii: Ko­leb­ka wspomnień.Na­wet te­raz, w os­tatniej chwi­li, było tak wiele rzeczy, które mogły pójść nie tak. Ileż ko­ni upadło przy os­tatniej przeszkodzie. Wielu zaufa­nych ge­nerałów pat­rzyło, jak pew­ne zwy­cięstwo za­mienia się w po­rażkę w os­tatnich mi­nutach bitwy.Mo­tylu Nocy, La­tasz wokół mej lampy, Ćmą cię nazywam. 04.08.2015