Osobliwsza rzecz, że przyjaciel może być fałszywy, a nieprzyjaciel nigdy.


osobliwsza-rzecz-że-przyjaciel-może-być-fałszywy-a-nieprzyjaciel-nigdy
alojzy Żółkowskiosobliwszarzeczżeprzyjacielmożebyćfałszywynieprzyjacielnigdyosobliwsza rzeczże przyjacielprzyjaciel możemoże byćbyć fałszywynieprzyjaciel nigdyże przyjaciel możeprzyjaciel może byćmoże być fałszywya nieprzyjaciel nigdyże przyjaciel może byćprzyjaciel może być fałszywyże przyjaciel może być fałszywy

Drogi mi jest przyjaciel, ale i nieprzyjaciel przydać się może, bo przyjaciel pokazuje mi, co mogę, a nieprzyjaciel, com powinien robić.Życie jest luby nieprzyjaciel, a śmierć znienawidzony przyjaciel.Osob­li­wa rzecz, że przy­jaciel może być fałszy­wy, a niep­rzy­jaciel nigdy.Nie lekceważcie nigdy zjawisk, które wydają się wam niezwykłe. Zdarza się, że pozory mylą i że jest to fałszywy alarm, ale może też się zdarzyć, że będzie to odkrycie jakiejś ważnej prawdy.Nie lekceważcie nigdy zjawisk, które wydają wam się niezwykłe. Zdarza się, że pozory mylą i że jest to fałszywy alarm, ale może też się zdarzyć, że będzie to odkrycie jakiejś ważnej prawdy.Najgorsza rzecz, jaką może zrobić kobieta, to być z kimś tylko dlatego, żeby nie być sama.