Osobowość kobiety jest zawsze rozdwojona, podczas gdy u mężczyzny ma ona na względzie tylko samego siebie.


osobowość-kobiety-jest-zawsze-rozdwojona-podczas-gdy-u-mężczyzny-ona-na-względzie-tylko-samego-siebie
nicolas de staelosobowośćkobietyjestzawszerozdwojonapodczasgdymężczyznyonanawzględzietylkosamegosiebieosobowość kobietykobiety jestjest zawszezawsze rozdwojonapodczas gdygdy uu mężczyznymężczyzny mama onaona nana względziewzględzie tylkotylko samegosamego siebieosobowość kobiety jestkobiety jest zawszejest zawsze rozdwojonapodczas gdy ugdy u mężczyznyu mężczyzny mamężczyzny ma onama ona naona na względziena względzie tylkowzględzie tylko samegotylko samego siebieosobowość kobiety jest zawszekobiety jest zawsze rozdwojonapodczas gdy u mężczyznygdy u mężczyzny mau mężczyzny ma onamężczyzny ma ona nama ona na względzieona na względzie tylkona względzie tylko samegowzględzie tylko samego siebieosobowość kobiety jest zawsze rozdwojonapodczas gdy u mężczyzny magdy u mężczyzny ma onau mężczyzny ma ona namężczyzny ma ona na względziema ona na względzie tylkoona na względzie tylko samegona względzie tylko samego siebie

Mężczyźni pragną być zawsze pierwszą miłością kobiety; kobiety mają subtelniejszy instynkt i wolą być zawsze ostatnią miłością mężczyzny.Pierwsze zasady moralności tworzą się w interesie jednostki, toteż prawdą jest w tym względzie, że cnota to roztropność zastosowana do obyczajów. Jednakże cnota we właściwym sensie słowa rodzi się w stosunkach człowieka z innymi ludźmi; człowiek jest mądry dla samego siebie, a cnotliwy wobec bliźniego.Dla zakochanego uścisk miłosny to jakby monada. Istnieje takie instynktowne odczucie, w każdym razie u mężczyzn, że ich własny gest miłosny wobec kobiety uświęca ją, podczas gdy gest innego mężczyzny kala ją i poniża. Już sama myśl o tym staje się pęknięciem w monadzie uścisku miłosnego.Mężczyźni chcą być zawsze pierwszą miłością kobiety, kobiety pragną być ostatnią namiętnością mężczyzny.I kokietka może być zdolna do prawdziwej namiętności. Tylko, że nie w stosunku do tego samego mężczyzny, w tym rzecz.Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań. Jest ona bowiem nieufnością wobec siebie samego, świadectwem nikłych naszych zalet.