Osobowość kobiety jest zawsze rozdwojona, podczas gdy u mężczyzny ma ona na względzie tylko samego siebie.


osobowość-kobiety-jest-zawsze-rozdwojona-podczas-gdy-u-mężczyzny-ona-na-względzie-tylko-samego-siebie
nicolas de staelosobowośćkobietyjestzawszerozdwojonapodczasgdymężczyznyonanawzględzietylkosamegosiebieosobowość kobietykobiety jestjest zawszezawsze rozdwojonapodczas gdygdy uu mężczyznymężczyzny mama onaona nana względziewzględzie tylkotylko samegosamego siebieosobowość kobiety jestkobiety jest zawszejest zawsze rozdwojonapodczas gdy ugdy u mężczyznyu mężczyzny mamężczyzny ma onama ona naona na względziena względzie tylkowzględzie tylko samegotylko samego siebieosobowość kobiety jest zawszekobiety jest zawsze rozdwojonapodczas gdy u mężczyznygdy u mężczyzny mau mężczyzny ma onamężczyzny ma ona nama ona na względzieona na względzie tylkona względzie tylko samegowzględzie tylko samego siebieosobowość kobiety jest zawsze rozdwojonapodczas gdy u mężczyzny magdy u mężczyzny ma onau mężczyzny ma ona namężczyzny ma ona na względziema ona na względzie tylkoona na względzie tylko samegona względzie tylko samego siebie

Mężczyźni pragną być zawsze pierwszą miłością kobiety; kobiety mają subtelniejszy instynkt i wolą być zawsze ostatnią miłością mężczyzny. -Oscar Wilde
mężczyź-pragną-być-zawsze-pierwszą-miłośą-kobiety-kobiety-mają-subtelniejszy-instynkt-i-wolą-być-zawsze-ostatnią-miłośą-mężczyzny
Mężczyźni chcą być zawsze pierwszą miłością kobiety, kobiety pragną być ostatnią namiętnością mężczyzny. -Oscar Wilde
mężczyź-chcą-być-zawsze-pierwszą-miłośą-kobiety-kobiety-pragną-być-ostatnią-namiętnośą-mężczyzny
I kokietka może być zdolna do prawdziwej namiętności. Tylko, że nie w stosunku do tego samego mężczyzny, w tym rzecz. -Andre Maurois
i-kokietka-może-być-zdolna-do-prawdziwej-namiętnoś-tylko-że-nie-w-stosunku-do-tego-samego-mężczyzny-w-tym-rzecz
Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań. Jest ona bowiem nieufnością wobec siebie samego, świadectwem nikłych naszych zalet. -Pierre Charron
jedyny-sposób-zapobieżenia-zazdroś-to-zasłużyć-na-przedmiot-własnych-pożądań-jest-ona-bowiem-nieufnośą-wobec-siebie-samego-świadectwem