Osobowość, to człowiek który włada samym sobą


osobowość-to-człowiek-który-włada-samym-sobą
h.gaudigosobowośćtoczłowiekktórywładasamymsobączłowiek któryktóry władawłada samymsamym sobączłowiek który władaktóry włada samymwłada samym sobączłowiek który włada samymktóry włada samym sobączłowiek który włada samym sobą

Człowiek, który umie żyć w harmonii z samym sobą jest szczęśliwy.Prawdziwy dżentelmen to ten, który broni kobiety przed samym sobą.Człowiek tylko z samym sobą jest w zupełnej harmonii.Nikt łatwiej nie podpada panowaniu innych, jak ten, który nad sobą samym panować nie umie.Dopiero kiedy człowiek zacznie się zastanawiać nad sobą samym, zrozumie jak bardzo niezdolny jest pojąć inne rzeczy.Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich.