Ostatni odcinek drogi do Boga nazywa się zawsze samotność.


ostatni-odcinek-drogi-do-boga-nazywa-ę-zawsze-samotność
peter lippertostatniodcinekdrogidoboganazywasięzawszesamotnośćostatni odcinekodcinek drogidrogi dodo bogaboga nazywanazywa sięsię zawszezawsze samotnośćostatni odcinek drogiodcinek drogi dodrogi do bogado boga nazywaboga nazywa sięnazywa się zawszesię zawsze samotnośćostatni odcinek drogi doodcinek drogi do bogadrogi do boga nazywado boga nazywa sięboga nazywa się zawszenazywa się zawsze samotnośćostatni odcinek drogi do bogaodcinek drogi do boga nazywadrogi do boga nazywa siędo boga nazywa się zawszeboga nazywa się zawsze samotność

Droga człowieka do Boga - na tym najbardziej stromym odcinku - nazywa się samotność.Życie podobne jest do drogi pełnej zakrętów. Widzimy tylko odcinek do kolejnego zakrętu. Ale wiemy, że Bóg ogarnia wzrokiem całą drogę.Ale przerwał mi i stając jakby na baczność, upomniał mnie po raz ostatni, pytając, czy wierzę w Boga. Odpowiedziałem, że nie. Usiadł oburzony. Powiedział, że to niemożliwe, że wszyscy ludzie wierzą w Boga, nawet ci, którzy odwracają się od Jego oblicza. Jest tego pewien i gdyby przyszło mu w to kiedyś zwątpić, jego życie nie miałoby sensu.Kiedy człowiek zabije tygrysa, nazywa to sportem, ale jeśli tygrys zabija człowieka, nazywa się to okrucieństwem.Drogi człowieka do Boga są właściwie proste, jeżeli człowiek je sam nie pokręci.Drogi prowadzą zawsze do ludzi.