Ostrożnie z miłością bez granic, a nuż znajdzie się pazerny amator.


ostrożnie-z-miłośą-bez-granic-a-nuż-znajdzie-ę-pazerny-amator
anonimostrożniemiłościąbezgranicnużznajdziesiępazernyamatorostrożnie zz miłościąmiłością bezbez granicnuż znajdzieznajdzie sięsię pazernypazerny amatorostrożnie z miłościąz miłością bezmiłością bez granica nuż znajdzienuż znajdzie sięznajdzie się pazernysię pazerny amatorostrożnie z miłością bezz miłością bez granica nuż znajdzie sięnuż znajdzie się pazernyznajdzie się pazerny amatorostrożnie z miłością bez granica nuż znajdzie się pazernynuż znajdzie się pazerny amator

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.Miłość Wdzięczność bez granic Za wszystko - i za nic.Niepochlebny sąd o ludzie, z którym się tak często spotykamy, pochodzi stąd, że o ludzie każdemu wolno mówić otwarcie i bez obawy, nawet w państwie przez niego rządzonym o władcach zaś zawsze mówi się niesłychanie ostrożnie i z wielkim strachem.tam gdzie dotyk smak zapach intelekt jest i początek bez granic de­lek­tując się po całości ka­wałek po kawałeczku od do Spoglądała na noc­ny pejzaż roz­ciągający się wokół i pod jej sto­pami, jak czar­ne morze bez wi­docznych granic.Kto szuka dobra, z trudnością je znajdzie, ale zło znajdzie, choć go nie szuka.