Oszczędźmy słów, niech pozostanie wielkie milczenie.


oszczędźmy-słów-niech-pozostanie-wielkie-milczenie
jan paweł iioszczędźmysłówniechpozostaniewielkiemilczenieoszczędźmy słówniech pozostaniepozostanie wielkiewielkie milczenieniech pozostanie wielkiepozostanie wielkie milczenieniech pozostanie wielkie milczenie

Milczenie w odpowiednim momencie jest ważniejsze i lepsze od wszelkich słów. -Plutarch
milczenie-w-odpowiednim-momencie-jest-ważniejsze-i-lepsze-od-wszelkich-słów
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! -Jan Paweł II
piękno-tej-ziemi-skłania-mnie-do-wołania-o-jej-zachowanie-dla-przyszłych-pokoleń-jeśli-kochacie-tę-ojczystą-ziemię-niech-to-wołanie-nie
Milczenie w obronie własnej jest bardziej wymowne niż słowa. Człowiek nie żałuje tylko tych słów, których nie powiedział. -Stefan Wyszyński kard
milczenie-w-obronie-własnej-jest-bardziej-wymowne-ż-słowa-człowiek-nie-żałuje-tylko-tych-słów-których-nie-powiedział
Niech krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i ludzi między sobą, rozrasta się na naszej ziemi w wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia. -Jan Paweł II
niech-krzyż-który-swoimi-ramionami-łączy-niebo-z-ziemią-i-ludzi-między-sobą-rozrasta-ę-na-naszej-ziemi-w-wielkie-drzewo-przynoszą-owoce
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. -Biblia
jeśli-kto-chce-pójść-za-mną-niech-ę-zaprze-samego-siebie-niech-weźmie-krzyż-swój-i-niech-mnie-naśladuje