Ot­rzy­mać szansę i po­dejść do niej z re­zyg­nacją, przeczy logice.


ot­rzy­ć-szansę-i po­dejść-do niej-z re­zyg­nacją-przeczy-logice
logosot­rzy­maćszansęi po­dejśćdo niejz re­zyg­nacjąprzeczylogiceot­rzy­mać szansęszansę i po­dejśći po­dejść do niejdo niej z re­zyg­nacjąprzeczy logiceot­rzy­mać szansę i po­dejśćszansę i po­dejść do nieji po­dejść do niej z re­zyg­nacjąot­rzy­mać szansę i po­dejść do niejszansę i po­dejść do niej z re­zyg­nacjąot­rzy­mać szansę i po­dejść do niej z re­zyg­nacją

Są rynki, gdzie matematyka przeczy wszelkiej logice. -Urszula Zybura
są-rynki-gdzie-matematyka-przeczy-wszelkiej-logice
Re­zyg­nacja jest go­towością do wejścia w no­wy układ. -Martin Heidegger
re­zyg­nacja-jest go­towośą-do wejścia-w no­wy-układ
W wan­nie his­to­rii prawdę trud­niej jest ut­rzy­mać niż mydło, i o wiele trud­niej znaleźć... -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo
w wan­nie-his­to­rii-prawdę-trud­niej-jest ut­rzy­ć-ż-mydło-i o wiele-trud­niej-znaleźć
Czy ak­ceptac­ja nie jest cza­sem ka­pitu­lacją i re­zyg­nacją z włas­nych poglądów?  -Czesław Banach
czy-ak­ceptac­ja-nie jest cza­sem-ka­pitu­lacją-i re­zyg­nacją-z włas­nych-poglądów 
Błędem jest kroczyć po ścieżce zła. Jeszcze większym zat­rzy­mać się na niej na stałe. Z cyk­lu po­wieści
błędem-jest kroczyć-po ścież-zła-jeszcze większym-zat­rzy­ć ę-na niej-na stałe-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy