ot­warty to człowiek, który czu­je się bezpiecznie 


ot­warty-to człowiek-który-czu­ ę-bezpiecznie 
one drop for allot­wartyto człowiekktóryczu­je siębezpiecznie ot­warty to człowiekktóry czu­je sięczu­je się bezpiecznie który czu­je się bezpiecznie 

Człowiek bliższy ci, czy dal­szy - każdy miłości warty! Ser­cem czu­je człowiek, który myśli umysłem, a brzuchem - ten, kto myśli sercem.nie ma już miejsc w których czuję się bezpiecznie nie ma sensu który miałby sen mi­mo to idę środkiem do celu ćmą do skrzydeł krwią do szpiku (o)puszkiem spadam na trzy łapy i pół Gwiaz­dy nig­dy nie są na wy­ciągnięcie ręki. Są nies­kończe­nie od­ległe, to oz­nacza ból, który człowiek od­czu­wa, spoglądając na nie w górę. To de­likat­ne rwa­nie w głębi serca.Człowiek, który się modli, to ten, który inaczej mówi.Człowiek, który wie Jak