ot­wieram-umysł-i myślę-co by  na­pisać-na pa­pie­rze- ~pa­weł-rychlica 
rychcikot­wieramumysłi myślęco by tu na­pisaćna pa­pie­rze ~pa­wełrychlica ot­wieram umysłumysł i myślęi myślę co by tu na­pisaćco by tu na­pisać na pa­pie­rze ~pa­weł rychlica ot­wieram umysł i myślęumysł i myślę co by tu na­pisaći myślę co by tu na­pisać na pa­pie­rzeot­wieram umysł i myślę co by tu na­pisaćumysł i myślę co by tu na­pisać na pa­pie­rzeot­wieram umysł i myślę co by tu na­pisać na pa­pie­rze

Chwi­lami myślę, że śnię. I co dzień ra­no ot­wieram tę samą księgę i czy­tam te sa­me słowa, by pogłębić moją wiedzę is­totną. I z niej to czer­pię pożywienie codzien­ne dla ducha, a sa­mot­ny jes­tem jak pająk w swej sieci. Ta­kim będę do śmierci.