ot­worzyłem-oczyten-świat-oka­zał ę-zwykłym-snem-~pa­weł-rychlica 
rychcikot­worzyłemoczytenświatoka­zał sięzwykłymsnem~pa­wełrychlica ot­worzyłem oczytenoczyten światświat oka­zał sięoka­zał się zwykłym~pa­weł rychlica ot­worzyłem oczyten światoczyten świat oka­zał sięświat oka­zał się zwykłymot­worzyłem oczyten świat oka­zał sięoczyten świat oka­zał się zwykłymot­worzyłem oczyten świat oka­zał się zwykłym