Otóż miłość nie jest niczym innym, jak radością połączoną z ideą przyczyny zewnętrznej, a nienawiść niczym innym, jak smutkiem połączonym z ideą przyczyny zewnętrznej.


otóż-miłość-nie-jest-niczym-innym-jak-radośą-połączoną-z-ideą-przyczyny-zewnętrznej-a-nienawiść-niczym-innym-jak-smutkiem-połączonym-z
baruch spinozaotóżmiłośćniejestniczyminnymjakradościąpołączonąideąprzyczynyzewnętrznejnienawiśćsmutkiempołączonymzewnętrznejotóż miłośćmiłość nienie jestjest niczymniczym innymjak radościąradością połączonąpołączoną zz ideąideą przyczynyprzyczyny zewnętrznejnienawiść niczymniczym innymjak smutkiemsmutkiem połączonympołączonym zz ideąideą przyczynyprzyczyny zewnętrznejotóż miłość niemiłość nie jestnie jest niczymjest niczym innymjak radością połączonąradością połączoną zpołączoną z ideąz ideą przyczynyideą przyczyny zewnętrzneja nienawiść niczymnienawiść niczym innymjak smutkiem połączonymsmutkiem połączonym zpołączonym z ideąz ideą przyczynyideą przyczyny zewnętrznej

Miłość jest niczym innym jak żądzą nieśmiertelności. -Michael De Montagne
miłość-jest-niczym-innym-jak-żądzą-nieśmiertelnoś
Miłość jest niczym innym, jak żądzą nieśmiertelności. -Michel de Montaigne
miłość-jest-niczym-innym-jak-żądzą-nieśmiertelnoś
Moralność jest niczym innym jak regulacją egoizmu. -Jeremy Bentham
moralność-jest-niczym-innym-jak-regulacją-egoizmu
Moralność jest niczym innym, jak regulacją egoizmu. -Jeremy Bentham
moralność-jest-niczym-innym-jak-regulacją-egoizmu
Moralność jest niczym innym jak zewnętrzną formą chytrości. -Henry Francois Becque
moralność-jest-niczym-innym-jak-zewnętrzną-formą-chytroś
Moralność jest niczym innym, jak zewnętrzną formą chytrości. -Anonim
moralność-jest-niczym-innym-jak-zewnętrzną-formą-chytroś