Otóż miłość nie jest niczym innym, jak radością połączoną z ideą przyczyny zewnętrznej, a nienawiść niczym innym, jak smutkiem połączonym z ideą przyczyny zewnętrznej.


otóż-miłość-nie-jest-niczym-innym-jak-radośą-połączoną-z-ideą-przyczyny-zewnętrznej-a-nienawiść-niczym-innym-jak-smutkiem-połączonym-z
baruch spinozaotóżmiłośćniejestniczyminnymjakradościąpołączonąideąprzyczynyzewnętrznejnienawiśćsmutkiempołączonymzewnętrznejotóż miłośćmiłość nienie jestjest niczymniczym innymjak radościąradością połączonąpołączoną zz ideąideą przyczynyprzyczyny zewnętrznejnienawiść niczymniczym innymjak smutkiemsmutkiem połączonympołączonym zz ideąideą przyczynyprzyczyny zewnętrznejotóż miłość niemiłość nie jestnie jest niczymjest niczym innymjak radością połączonąradością połączoną zpołączoną z ideąz ideą przyczynyideą przyczyny zewnętrzneja nienawiść niczymnienawiść niczym innymjak smutkiem połączonymsmutkiem połączonym zpołączonym z ideąz ideą przyczynyideą przyczyny zewnętrznej

Miłość jest niczym innym jak żądzą nieśmiertelności.Miłość jest niczym innym, jak żądzą nieśmiertelności.Moralność jest niczym innym jak regulacją egoizmu.Moralność jest niczym innym, jak regulacją egoizmu.Moralność jest niczym innym jak zewnętrzną formą chytrości.Moralność jest niczym innym, jak zewnętrzną formą chytrości.