Oto arcydzieło naszej cywilizacji - z miłości uczyniliśmy zwyczajną sprawę.


oto-arcydzieło-naszej-cywilizacji-z-miłoś-uczyniliśmy-zwyczajną-sprawę
antoine barnaveotoarcydziełonaszejcywilizacjimiłościuczyniliśmyzwyczajnąsprawęoto arcydziełoarcydzieło naszejnaszej cywilizacjicywilizacjiz miłościmiłości uczyniliśmyuczyniliśmy zwyczajnązwyczajną sprawęoto arcydzieło naszejarcydzieło naszej cywilizacjinaszej cywilizacjiz miłościz miłości uczyniliśmymiłości uczyniliśmy zwyczajnąuczyniliśmy zwyczajną sprawęoto arcydzieło naszej cywilizacjiarcydzieło naszej cywilizacjiz miłości uczyniliśmyz miłości uczyniliśmy zwyczajnąmiłości uczyniliśmy zwyczajną sprawęoto arcydzieło naszej cywilizacjiz miłości uczyniliśmy zwyczajnąz miłości uczyniliśmy zwyczajną sprawę

Ból jest dowodem tego, że uczyniliśmy kolejny krok na ścieżce rozumu. -Giovanni Giacomo Casanova
ból-jest-dowodem-tego-że-uczyniliśmy-kolejny-krok-na-ścież-rozumu
To nie doskonali, lecz niedoskonali potrzebują naszej miłości. -Oscar Wilde
to-nie-doskonali-lecz-niedoskonali-potrzebują-naszej-miłoś
Bóg nie potrzebuje naszych dzieł, lecz jedynie naszej miłości. -Teresa Św
bóg-nie-potrzebuje-naszych-dzieł-lecz-jedynie-naszej-miłoś
Bluszcz tuli się do pierwszego drzewa, jakie napotka; oto pokrótce historia miłości. -Napoleon Bonaparte
bluszcz-tuli-ę-do-pierwszego-drzewa-jakie-napotka-oto-pokrótce-historia-miłoś
Urok pierwszej miłości polega na naszej niewiedzy, że to się może kiedyś skończyć. -Benjamin Disraeli
urok-pierwszej-miłoś-polega-na-naszej-niewiedzy-że-to-ę-może-kiedyś-skończyć