Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata.


oto-dekalog-dziesięć-słów-od-tych-słów-zależy-przyszłość-człowieka-i-społeczeństw-przyszłość-narodu-państwa-europy-świata
jan paweł iiotodekalogdziesięćsłówodtychsłówzależyprzyszłośćczłowiekaspołeczeństwprzyszłośćnarodupaństwaeuropyświataoto dekalogdziesięć słówod tychtych słówsłów zależyzależy przyszłośćprzyszłość człowiekaczłowieka ii społeczeństwprzyszłość naroduod tych słówtych słów zależysłów zależy przyszłośćzależy przyszłość człowiekaprzyszłość człowieka iczłowieka i społeczeństwod tych słów zależytych słów zależy przyszłośćsłów zależy przyszłość człowiekazależy przyszłość człowieka iprzyszłość człowieka i społeczeństwod tych słów zależy przyszłośćtych słów zależy przyszłość człowiekasłów zależy przyszłość człowieka izależy przyszłość człowieka i społeczeństw

Przyszłość narodu zależy nie tylko od liczby samochodów, ile od liczby wózków dziecięcych. -Joseph Frings
przyszłość-narodu-zależy-nie-tylko-od-liczby-samochodów-ile-od-liczby-wózków-dziecięcych
Kto chce przepowiadać przyszłość, musi mieć czoło miedziane i ogromny zapas dwuznaczników, aby nagiąć do własnych słów wszelkie wydarzenia, niezależnie od ich obrotu. -Pierre Bayle
kto-chce-przepowiadać-przyszłość-musi-mieć-czoło-miedziane-i-ogromny-zapas-dwuznaczników-aby-nagiąć-do-własnych-słów-wszelkie-wydarzenia
Walcząc o przyszłość narodu, trzeba się oprzeć o jego groby. -Jerzy Waldorf
walcząc-o-przyszłość-narodu-trzeba-ę-oprzeć-o-jego-groby
Jeśli zdradzić ludziom, co kry­je przyszłość, przyszłość przes­ta­nie kryć. -Terry Pratchett
jeśli-zdradzić-ludziom-co kry­-przyszłość-przyszłość-przes­­nie-kryć