Oto jak nas, biednych ludzi, rzeczywistość ze snu budzi.


oto-jak-nas-biednych-ludzi-rzeczywistość-ze-snu-budzi
tadeusz Żeleński - boyotojaknasbiednychludzirzeczywistośćzesnubudzioto jakjak nasbiednych ludzirzeczywistość zeze snusnu budzioto jak nasrzeczywistość ze snuze snu budzirzeczywistość ze snu budzi

W ramach pomocy krajom słabo rozwiniętym pieniądze biednych ludzi z bogatych krajów trafiają do kieszeni bogatych ludzi w biednych krajach.Miłość jest bez­sennością, która budzi nas ze snu życia.Trzeba brać pieniądze skąd się da, a więc i od biednych. Biedni mają mało pieniędzy, ale biednych jest dużo.usłyszeć głos jak z pod ziemi z znienacka w cza­sie snu cisza świat już śpi ja tez i nag­le budzi mnie z le­tar­gu marzeń z re­lak­su chwil ten głos z daleka i słyszysz go  jak echo wśród drzew słyszysz je­go dźwięk --- 2006-05-02 autor: Emi­lia Szumiło