Oto jak nas, biednych ludzi, rzeczywistość ze snu budzi.


oto-jak-nas-biednych-ludzi-rzeczywistość-ze-snu-budzi
tadeusz Żeleński - boyotojaknasbiednychludzirzeczywistośćzesnubudzioto jakjak nasbiednych ludzirzeczywistość zeze snusnu budzioto jak nasrzeczywistość ze snuze snu budzirzeczywistość ze snu budzi

ludzkość-budzi-w nas-wy­nalaz­kość-świat-budzi-w nas-za­fas­cy­nowa­nie-a wszechświat-budzi-w nas-cieka­wość~pa­weł-rychlica 
W ramach pomocy krajom słabo rozwiniętym pieniądze biednych ludzi z bogatych krajów trafiają do kieszeni bogatych ludzi w biednych krajach. -Alfred Mozer
w-ramach-pomocy-krajom-słabo-rozwiniętym-pieniądze-biednych-ludzi-z-bogatych-krajów-trafiają-do-kieszeni-bogatych-ludzi-w-biednych-krajach
Miłość jest bez­sennością, która budzi nas ze snu życia. -Yann Martel
miłość-jest bez­sennośą-która-budzi-nas-ze snu-życia
rzeczy­wis­tość-budzi-nas-ze snu-z nową-nadzieją-~pa­weł-rychlica 
Trzeba brać pieniądze skąd się da, a więc i od biednych. Biedni mają mało pieniędzy, ale biednych jest dużo. -Makaryn
trzeba-brać-pieniądze-skąd-ę-da-a-więc-i-od-biednych-biedni-mają-ło-pieniędzy-ale-biednych-jest-żo