Oto macie początek nowego! A każdy początek jest związany z końcem czegoś innego!


oto-macie-początek-nowego-a-każdy-początek-jest-związany-z-końcem-czegoś-innego
hans helmut kirstotomaciepocząteknowegokażdyjestzwiązanykońcemczegośinnegooto maciemacie początekpoczątek nowegokażdy początekpoczątek jestjest związanyzwiązany zz końcemkońcem czegośczegoś innegooto macie początekmacie początek nowegoa każdy początekkażdy początek jestpoczątek jest związanyjest związany zzwiązany z końcemz końcem czegośkońcem czegoś innegooto macie początek nowegoa każdy początek jestkażdy początek jest związanypoczątek jest związany zjest związany z końcemzwiązany z końcem czegośz końcem czegoś innegoa każdy początek jest związanykażdy początek jest związany zpoczątek jest związany z końcemjest związany z końcem czegośzwiązany z końcem czegoś innego

No­wy początek jest końcem te­go co było  -samothnick
no­wy-początek-jest końcem-te­go-co było 
Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek? -Koźma Prutkow
gdzie-początek-tego-końca-którym-kończy-ę-początek
I tak cokolwiek rodzi się pod słońcem Ledwie żyć pocznie, aż początek końcem. -Elżbieta Drużbacka
i-tak-cokolwiek-rodzi-ę-pod-słońcem-ledwie-żyć-pocznie-aż-początek-końcem
Nic nigdy się nie kończy, wszystko się na nowo zaczyna; koniec i początek, oto kochankowie wieczni. -Anonim
nic-nigdy-ę-nie-kończy-wszystko-ę-na-nowo-zaczyna-koniec-i-początek-oto-kochankowie-wieczni
Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. -Wisława Szymborska
każdy-przecież-początek-to-tylko-ąg-dalszy-a-księga-zdarzeń-zawsze-otwarta-w-połowie
Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej. -Ryszard Wagner
język-tonu-jest-początkiem-i-końcem-języka-słów-jak-uczucie-jest-początkiem-i-końcem-rozsądku-mit-początkiem-i-końcem-historii-zaś-liryka