Oto para idealna, on Amor, ona amoralna.


oto-para-idealna-on-amor-ona-amoralna
jan sztaudyngerotoparaidealnaonamoronaamoralnaoto parapara idealnaon amorona amoralnaoto para idealna

Miłość to sprawa idealna, małżeństwo - realna. Połączenie rzeczy realnej z idealną nigdy nie uchodzi bezkarnie.El amor, para que sea auténtico, debe costarnos.Al amor le pintan ciego y con alas. Ciego, para no ver los obstáculos; con alas, para salvarlos.En la guerra, como en el amor, para acabar es necesario verse de cerca.Nie jes­tem wys­tar­czająco dob­ra dla Ciebie ?  Wiesz co to oz­nacza ? Nig­dy nie będę two­ja, nie jes­tem idealna, nie mam fi­gur­ki modelki, ani zacho­wania księżniczki, tym­bar­dziej głosu słowika. Nig­dy nie będę ideal­na w Twoich oczach. Nie warto. Ale i tak codzien­nie wie­czo­rem pat­rze w lus­tro i proszę byś mnie pokochał. Chce być idealna. Idealna.La juventud es mejor para inventar que para jugar, mejor para ejecutar que para dar consejo, y mejor para proyectar que para realizar.