Oto wybitny wynalazca: skonstruował otwieracz do puszki Pandory.


oto-wybitny-wynalazca-skonstruował-otwieracz-do-puszki-pandory
włodzimierz Ścisłowskiotowybitnywynalazcaskonstruowałotwieraczdopuszkipandoryoto wybitnywybitny wynalazcaskonstruował otwieraczotwieracz dodo puszkipuszki pandoryoto wybitny wynalazcaskonstruował otwieracz dootwieracz do puszkido puszki pandoryskonstruował otwieracz do puszkiotwieracz do puszki pandoryskonstruował otwieracz do puszki pandory

Co to jest czteropak? Pa­puszki nierozłączki Skonstruował wreszcie perpetuum mobile: ciągle przelewa z pustego w próżne.w tych trzech słowach zu­pełnie nieświadomie sięgnął Platona ot­wierając się pisze­my list do miłości ko­pertę Pandory Opis: odpowiedź na pytanie studenta, co by zrobił, gdyby Sir Arthur Eddington, wybitny astrofizyk brytyjski, który potwierdził teorię względności, zaprzeczył jej.Uważać wszechświat za ciemnicę, a wszystkich ludzi za zbrodniarzy - oto wyobrażenie fanatyka. Sądzić, że ziemia, ludzie i zwierzęta są tym, czym powinny - oto, co wydaje się godnym mędrca.Jakże nie zauważyć, że w najbardziej pospolitych kunsztach postęp dokonuje się w sposób niedostrzegalny i że każdy wynalazca musi zgubić się wśród mnogości tych, którzy do jego pomysłu z kolei swoje własne dołożyli.