Otrzymujemy zawsze więcej niż żądamy. Otrzymujemy to, o co prosimy, ale czasem w innej walucie, która okazuje się mocniejszą walutą.


otrzymujemy-zawsze-więcej-ż-żądamy-otrzymujemy-to-o-co-prosimy-ale-czasem-w-innej-walucie-która-okazuje-ę-mocniejszą-walutą
anna kamieńskaotrzymujemyzawszewięcejniżżądamytocoprosimyaleczaseminnejwaluciektóraokazujesięmocniejsząwalutąotrzymujemy zawszezawsze więcejwięcej niżniż żądamyo coco prosimyale czasemczasem ww innejinnej waluciektóra okazujeokazuje sięsię mocniejsząmocniejszą walutąotrzymujemy zawsze więcejzawsze więcej niżwięcej niż żądamyo co prosimyale czasem wczasem w innejw innej waluciektóra okazuje sięokazuje się mocniejsząsię mocniejszą walutąotrzymujemy zawsze więcej niżzawsze więcej niż żądamyale czasem w innejczasem w innej waluciektóra okazuje się mocniejsząokazuje się mocniejszą walutąotrzymujemy zawsze więcej niż żądamyale czasem w innej waluciektóra okazuje się mocniejszą walutą

Przy dzieleniu całości życia przez rozsądek zawsze otrzymujemy resztę.Jest tak: nie otrzymujemy krótkiego życia, ale czynimy je krótkim, i nie brakuje nam życia, ale je trwonimy.Chcąc się pozbyć swego starego krzyża, otrzymujemy na ogół krzyż cięższy.Za doświadczenia trzeba w życiu płacić. Jeżeli mamy szczęście, otrzymujemy rabat.Najlepszym wykształceniem, jakie możemy zdobyć na tym świecie, jest to, które otrzymujemy, walcząc o utrzymanie się przy życiu.Wypraszamy u Boga to, co nam się nam się podoba, a otrzymujemy od Niego to, co jest dla nas konieczne.