Owo­cu za­kaza­nego nie gryź wsta­wiony­mi zębami.


owo­cu-za­kaza­nego-nie gryź-wsta­wiony­mi-zębami
julian tuwimowo­cuza­kaza­negonie gryźwsta­wiony­mizębamiowo­cu za­kaza­negoza­kaza­nego nie gryźnie gryź wsta­wiony­miwsta­wiony­mi zębamiowo­cu za­kaza­nego nie gryźza­kaza­nego nie gryź wsta­wiony­minie gryź wsta­wiony­mi zębamiowo­cu za­kaza­nego nie gryź wsta­wiony­miza­kaza­nego nie gryź wsta­wiony­mi zębamiowo­cu za­kaza­nego nie gryź wsta­wiony­mi zębami

Za­kaza­nego owo­cu nie gryź wsta­wiony­mi zębami. -Julian Tuwim
za­kaza­nego-owo­cu-nie gryź-wsta­wiony­mi-zębami
Zakazanego owocu nie gryź wstawionymi zębami. -Julian Tuwim
zakazanego-owocu-nie-gryź-wstawionymi-zębami
Owocu zakazanego nie gryź wstawionymi zębami. -Julian Tuwim
owocu-zakazanego-nie-gryź-wstawionymi-zębami
Us­ta uczo­nego chwalące ko­legę - to kielich z żółcią zap­ra­wiony miodem. -Victor Marie Hugo
us­-uczo­nego-chwalą-ko­legę- to kielich-z żółą-zap­ra­wiony-miodem
Każą nam żyć... Każą nam walczyć... Każą nam być niesmiertelni. My chce­my śnić... My chce­my marzyć... ...umierać ideom wierni. -Realistka
każą-nam-żyć-każą-nam-walczyć-każą-nam-być-niesmiertelni-my-chce­my-ść-my-chce­my-marzyć-umierać-ideom-wierni