Owoc się nie pleni szlachetny tam, gdzie chwastem zaszło pole.


owoc-ę-nie-pleni-szlachetny-tam-gdzie-chwastem-zaszło-pole
alighieri danteowocsięniepleniszlachetnytamgdziechwastemzaszłopoleowoc sięsię nienie plenipleni szlachetnyszlachetny tamgdzie chwastemchwastem zaszłozaszło poleowoc się niesię nie pleninie pleni szlachetnypleni szlachetny tamgdzie chwastem zaszłochwastem zaszło poleowoc się nie plenisię nie pleni szlachetnynie pleni szlachetny tamgdzie chwastem zaszło poleowoc się nie pleni szlachetnysię nie pleni szlachetny tam

Owoc nie ple­ni się szlachet­ny, gdzie chwas­tem zaszło pole. -Alighieri Dante
owoc-nie ple­ ę-szlachet­ny-gdzie-chwas­tem-zaszło-pole
Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może. -Jean Jacques Rousseau
nazbyt-sądzimy-szczęście-wedle-pozorów-dopatrujemy-ę-go-tam-gdzie-go-jest-najmniej-szukamy-go-tam-gdzie-go-być-nie-może
Królestwo kłamstwa nie jest tam, gdzie się kłamie, lecz tam gdzie się kłamstwo akceptuje. -Karel Capek
królestwo-kłamstwa-nie-jest-tam-gdzie-ę-kłamie-lecz-tam-gdzie-ę-kłamstwo-akceptuje
Najsmutniej nie tam, gdzie śmiech zakazany, lecz tam, gdzie obowiązkowy. -Anonim
najsmutniej-nie-tam-gdzie-śmiech-zakazany-lecz-tam-gdzie-obowiązkowy