Owoc nie ple­ni się szlachet­ny, gdzie chwas­tem zaszło pole.


owoc-nie ple­ ę-szlachet­ny-gdzie-chwas­tem-zaszło-pole
alighieri danteowocnie ple­ni sięszlachet­nygdziechwas­temzaszłopoleowoc nie ple­ni sięnie ple­ni się szlachet­nygdzie chwas­temchwas­tem zaszłozaszło poleowoc nie ple­ni się szlachet­nygdzie chwas­tem zaszłochwas­tem zaszło polegdzie chwas­tem zaszło pole

Owoc się nie pleni szlachetny tam, gdzie chwastem zaszło pole.Kosiarka Ta co ma język ostry, mis­trzy­ni ciętej riposty, ple­wi słowem chwas­ty, sa­ma sieje osty. Krowa Ape­lują Dżentelmeni: Niech się kro­wa w Damę zmieni. Więc się stało tak jak chciano, Da­ma muczy widząc siano... Główny ty­tuł zaw­dzięczam Otu­lonej ; ) Jes­tem tam gdzie noc przy­tula dzień a dzień żeg­na noc jes­tem tam gdzie rodzi się światło a przes­trzeń nie ma granic jes­tem wszys­tkim co nieuchwytne jes­tem szeptem w Twoich marze­niach ...jestem 18.05.2016 Malusia_035  Naj­pierw zaszło słońce, po­tem zaszedł fakt, a w re­zul­ta­cie, ona.Setką ka­mieni szlachet­nych nie zmieni się jed­ne­go szlachet­ne­go ser­ca w ka­mień. Z cyk­lu po­wieści Kręcę się na fo­telu biurowym Na ta­nim fo­telu, metalowym Sza­leńcze żądze całkiem pier­wotne Za­raz złamie ołówek, kar­tkę pot­ne Jes­tem strachem dla świata Jes­tem prze­syco­ne wcielo­ne zło Jes­tem urzędni­kiem, jam jest biurokrata Za my­mi ple­cami, re­gula­min i godło Jes­tem dla pe­tentów gor­szy od ka­ta Urzędnik to ja, wo­da, co skałę drąży Do zab­lo­kowa­nia Twych marzeń dąży