owoc-przemyśń-oświetl-s k l e p i k gołą-pupą-wte­dy-przyjdą-i coś-k u p i ą
nicola-57owocprzemyśleńoświetls k l e p i k gołąpupąwte­dyprzyjdąi cośk u p i ąoświetl s k l e p i k gołąs k l e p i k gołą pupąwte­dy przyjdąprzyjdą i cośi coś k u p i ąoświetl s k l e p i k gołą pupąwte­dy przyjdą i cośprzyjdą i coś k u p i ąwte­dy przyjdą i coś k u p i ą

Za­raz na początku życia ktoś po­winiem nam po­wie­dzieć, że umiera­my. Może wte­dy żyli­byśmy pełnią życia w każdej mi­nucie każde­go dnia. Działaj! Kiedy poczu­jesz, że chcesz coś zro­bić, zrób to od ra­zu, te­raz! Dni, które przyjdą, są policzone.Nie płacz, przes­tań, bo przyjdą jeszcze cięższe no­ce - wszak miłość jest cier­pieniem, nie fraszką jałową. Do­syć, kiedy, sma­kując za­mor­skie owoce, us­ta so­bie przy­pom­ni, soczys­tsze nad owoc.Zmiany przyjdą na pew­no, lecz nie wte­dy, kiedy się na nie czeka.Kiedy dzicy w Luizjanie chcą mieć owoc, ścinają drzewo przy samej ziemi i zrywają owoc. Oto rząd despotyczny.Czuję, że coś się we mnie zmienia Jak jabłoń, która dojrzewa Ser­ca owoc co­raz czerwieńszy Zerwij...IV roz­biór Polski. Pol­ski Han­dlow­cu ! chcesz coś sprze­dać - roz­bierz się !  al­bo zapłać - ona roz­bie­rze się dla ciebie. Dzi­siaj nieo­dzow­nym at­ry­butem sprze­dania cze­gokol­wiek jest goła dupa.